นครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ | www.jairakdesign.com 

นครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:15:17 น. เข้าชม 301 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉลียงทิศอุดรและเป็นแกนกลางบำเพ็ญการกลุ่มบุรีภาคดวงอาทิตย์ออกเบี่ยงเหนือตอนบน 1 ของประเทศสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นศูนย์กลางกลางภูมิประเทศลุ่มน้ำโขง เดิมเขตตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทน์ ราชอาณาจักรล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการตั้งแต่งให้เป็นประเทศสำคัญของหัวพาราฝ่ายทิศอุดรทำนองเป็นทางราชการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระผู้เป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวเมืองฝ่ายทิศเหนือ คือ เมืองกุมภวาปี ประเทศหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกทม. 564 กิโลเมตร มีขอบเขตประมาณ 11,730 คอกกม. (คาดคะเน 7,331,438.75 ไร่) วรรณะที่ 4 ของภาคพระอาทิตย์ออกเบี่ยงเหนือ และยังมีแหล่งความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งเพียงผู้เดียวของแว่นแคว้นและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิแว่นแคว้นที่อุดมปราศจากข้อเสีย ธานีจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีเขตคุ้มครองกว้างใหญ่ใหญ่ยอดในประเทศ ปัจจุบันนี้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งอากาศและทางถนนของภาคอาทิตย์ออกทแยงทิศเหนือ เป็นหายกลางหน่วยงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งโดด 2ของภาคตะวันออกเฉลียงทิศอุดรและถิ่นลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีสูญสิ้นทระสองทระสุมและประเพณีนิยมภาคพระอาทิตย์ออกเฉียงเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดีวิทยาพบว่า มณฑลตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นเมืองอุดรธานีในล่าสุด เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนพงศาวดารเดา 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นดั่งดีจนเป็นที่อ่อนข้อเหม็นยางอุดรยอมรับในกลุ่มเล่าเรียนประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยาระหว่างเมืองว่า ชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมานพก่อนวิชาประวัติศาสตร์ที่เมืองจังหวัดอุดรธานี มีอารยธรรมความเติบโตในตำแหน่งสูง และอาจสอนความโตขึ้นนี้ไปสู่รัฐจีนก็อาจเป็นได้ โดยล้วนๆดุจยิ่งเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่ายิ่งของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเจริญที่บ้านเชียงแล้ว ทำเลที่ตั้งที่เป็นเมืองอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่อาศัยของปุถุชนสืบต่อมาอีกจนกระทั่งสมัยวิชาประวัติศาสตร์ของประเทศสยาม นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพเขียนหนังสือปูนบนผนังอุโบสถที่ปรักหักพังแถวทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยเท้าต้นบัวบก อ.บ้านผือ แต่ดังนี้ยังไม่มีขึ้นหลักฐานชื่ออุดรธานีมีขึ้นในเรื่องเก่าแก่แต่ดุจใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นเมืองอุดรธานีมีขึ้นในวิชาประวัติศาสตร์ตราบใดราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระผู้เป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงวิธานทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระพระราชากัณฑ์มหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่จนถึงหมู่ไทยมาถึงภาราหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรเมืองหน้าด่านของประเทศเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชามหาราชเจ็บไข้ด้วยไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่มณฑลหนองบัวลำภูนี่แหละคาดเดาว่าเคยเป็นภาราที่มีความโตขึ้นมาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานอำนาจ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น ธานีจังหวัดอุดรธานีได้สัมพันธ์กับการศึกการทำศึก บอกคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดมณฑลจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีช้างเท้าหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยู่ห์เจ้าอนุวงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่เมืองหนองบัวลำภู และได้แข่งขันกับกองทัพไทยและชาวภาราเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป แม้กระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใกล้เคียงปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวข้องมาจากพวกฮ่อซึ่งกระบวนไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วขณะ พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นเข้าใจศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาทเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อหวอดร้ายสามหาวเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายห้วงน้ำโขง และมีกิริยาอาการจะร้ายแรง บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระหม่อม ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายทิศอุดร ไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นมณฑลจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่เกิดชื่อ เพียงแต่เกิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นกับพาราหนองคายขึ้นการถือบังเ***ยนกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมนายทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีโต้แย้งกับประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวข้องจากชาวตะวันตกเศลต้องการลาว เขมร และญวนเป็นประเทศราช ร้องเรียกว่า "กรณีถกเถียง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของบาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพราะเยียวยารักษามณฑลไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายน้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิข้อสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 เมือง มีข้อตกลงห้ามแว่นแคว้นสยามตั้งกองทหารและป้อมปราการอยู่ในอาภาส 25 กิโลเมตรของฝั่งห้วงน้ำโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรปกติอยู่ที่นครจังหวัดหนองคาย อันเป็นนครแกนกลางกลางของหัวภาราหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นชัดศิลปาคมเป็นข้าหลวงน้อยใหญ่บรรลุเป้าหมายราชการ จำต้องอพยพเขยิบย้ายลึกเข้ามาจนกระทั่งหมู่บ้านแห่งโดด 2ชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งบุรีจังหวัดอุดรธานีสมัยปัจจุบัน) ***งจากฝั่งลำน้ำโขงกว่า 50 กิโล ขณะทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิสมสม เพราะว่ามีแหล่งน้ำดี เช่น หนองนาโซเดียมคลอไรด์ (หนองชัดประจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมทรงบังคับให้ตั้งสูญสิ้นมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าเมืองจังหวัดอุดรธานีได้กำเนิดขึ้นโดยโดยบังเอิญเนื่องจากเหตุผลทางด้านความมั่นคงและการพาราระหว่างแว่นแคว้น อีกทั้งเหตุผลทางราชการค้า การคมนาคมในอดีต วิธีไรก็ตามคำว่า "อุดร" มามีขึ้นในชื่อภาราขณะเดาปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพ เนติต้นโพ") เท้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีทางพระบรมราชวโรงการให้จัดตั้งพาราอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นแกนกลางกลางของมณฑลอุดร โดยตลอด เมือง จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ไข่มุกในสมัยนั้น หลังการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานจากรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นรูปแบบระบบประชาธิปไตย ครั้นวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการปฏิรูประเบียบการเหม็นยางอุดรปฏิบัติงานร.อาณาจักร เลิกล้มการบริหารในระบบมณฑลในส่วนเขตยังคงเกินอย่างเดียวบุรีและอ.เฉพาะมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปหลงเหลือพางเมือง "อุดรธานี" แต่ ดั่งไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีคณะงานราชการด้านการปกครองของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนเขตที่แสดงสัณฐานของแกนกลางกลางการคุ้มครองในภูมิประเทศอิสานตอนบน เช่น สำนักปฏิบัติงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตร.ภูธรเขต 4 ฯลฯ ที่อยู่ท่องเที่ยวทางธรรมดา[แก้] สวนส่วนรวมหนองกระจ่าง สวนทั่วไปหนองประจักษ์ อำเภอพาราอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนเทพนิรมิต(สวนลิง),วัดถ้ำผาสุคติ-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3บุรีภายในวนอุทยานพนมสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี คันดินห้วยหลวง อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอนครอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานเรื่องเก่าแก่ภูบาทา,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกสวรรค์ทอง,น้ำตกผาทอง(คณะรักษาอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อ.น้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,ฝายลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานภูเขาสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,แอ่งน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูพระบาทต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หว่างเขาขาด) อำเภอบ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงโต อำเภอกุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บน้ำคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราศีสิงห์) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(คณะปกป้องอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาแฟน,รอยรอยพระบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมทรัพย์สมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ ที่อยู่ท่องสัญจรทางวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยา[แก้] ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักภาราจ.จังหวัดอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี อู่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พระพุทธบาทหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักภาราธานีอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง วัดพระมัชฌิมาวาส อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมโซเดียมคลอไรด์เกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์ดูแล ถ้ำสิงห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนอกข่า อำเภอพารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันท่วงที) อ.หนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร ที่อยู่เรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ อำเภอประเทศอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบุณฑริก(วัดภูพระบาท)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องมือ ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาเสริม ฉินนาลโย)อ.บ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิจริงโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ แหล่งท่องสัญจรศิลปจารีตจารีตและกิจกรรม[แก้] งานสังเวยบูชากรมหลวงกระจ่าง อ.มณฑล ณ อาณาเขตอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะเสาหลักภารา มกราคม ของทุกปี งานสักการะศาลเทพารักษา มกราคม ของทุกปี งานไหว้พระรอยเท้าบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดเขตวัดพุทธบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ พระจันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนอาหารการกิน สงกรานต์ประเทศอุดรธานี อ.พาราจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี ละแวกสวนธารณะหนองแจ่มแจ้ง และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานเยี่ยงอย่างบุญบั้งไฟล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ พระจันทร์ 6 งานบุญพลุกือ(ประทัด10ล้าน)ชื่องาน จ้องมองศิลป์ถิ่นภูไทเอ้ดอกไม้เพลิงใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดละแวกสวนสาธารณะหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานยกขึ้นอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปะถิ่นภูไทเหตุการณ์ในอดีตความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดละแวกลานพันธกิจสั่งการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกวรรษของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์ดูแล ในช่วงดวงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจ.จังหวัดอุดรธานี อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ.มณฑลอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักประเทศอำเภอบ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานประเพณีบุญพลุคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร ที่จำหน่ายผ้าพื้นประเทศ บ้านป่าข่า ตำบลนาข่า อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีนคร งานกาชาด บุรีอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีเมือง จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวการท่องท่องเที่ยวกับธานีใกล้เคียง[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระกษัตริย์-ถ้ำไอราพต-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอ อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงอุทยานประวัติศาสตร์ภูบาท 1-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติมให้-หาดตำรา-แก่งงอ-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-ตะพานความสัมพันธ์-ท่าเสด็จ-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-ฝายอุบลรัตน์-วัดรอยเท้าภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อก่อสร้างเหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระที่พักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปรีชาหรรษา-วัดถ้ำสุมณฑา-เขื่อนกั้นน้ำน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ฝายลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-เขื่อนกั้นน้ำลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนสาธารณะ/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนสาธารณะหนองตระหนักศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองจังหวัดอุดรธานี เดิมเอิ้นว่า หนองนาเกลือ ตั้งอยู่ทางทิศพระอาทิตย์ตกของตัว เมืองเพื่อให้เป็นเกียรติแก่พลตรีพระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งนครจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลมณฑลอุดรธานีได้กระทำสังคายนาหนองตระหนักขึ้นใหม่ สำหรับถวายเป็นราชสักการะแด่เท้าสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญเติบโตพระชนมฝนครบ 5 รอบ โดยมณฑลตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้บุษบาประดับหลายชนิดอร่ามมาก ทำตะพานเกี่ยวโยงระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอน. และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีอาณาประชาราษฎร์ไปพักผ่อนและออกศักดิ์กายเป็นโควตามาก ทางด้านทิศดวงอาทิตย์ตกทแยงเหนือจะมีพระที่พักหนองแจ่มแจ้งซึ่งเคยเป็นที่ประทับตราของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินปัจจุบันนี้ เหม็นยางอุดร 2. สวนส่วนรวมหนองสิม เป็นสวนหลวงในย่านประชาคมที่จะให้บริการแก่พลเมืองเพราะด้วยเป็นสถานที่ใช้ในการออกอำนาจกาย พักผ่อน ซึ้งข้างในได้มีการจัดพท.เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนหลวงอัมพุชินี เป็นสวนส่วนกลางเพราะใช้ออกเขี้ยวเล็บกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้พลเมืองในเขตได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนทั่วไปอัมพุชินีตั้วอยู่ข้างในเขตอ.พาราจังหวัดอุดรธานี ข้างในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกต้นไม้แต่งเติมไว้วิธีสละสลวย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนส่วนกลางหนองบัวยังมีสิ่งศักดิ์อำนาจ์เสมอบุรีอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดอุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วสันต์มหาราชินี ภาคสุริยาออกเบี่ยงนอกเหนือ สวน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นบุรีที่มีทรัพยากรธรรมดาทั้งคีรีและป่าไม้ที่อุดมบริบูรณ์ เป็น1ใน5บุรี(จังหวัดนครราชสีมา-แควมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-แควชี-ลำน้ำพรหม-สายน้ำเชิญ,เลย-ลำน้ำเลย-แควพอง-ห้วงน้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-น้ำการทำศึก-ลำน้ำปาว-แม่น้ำห้วยหลวง,จังหวัดสกลนคร-สายน้ำศึกสงคราม-ลำธารายนต์ง-ลำน้ำก่ำ) ที่เป็นที่ยอดน้ำสายธารที่ประธานของภาคอาทิตย์ออกเฉียงนอกเหนือ มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าปราณีป่าที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านเป็นประกาย ตำบลนายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี(อุดรธานี-เลย-หนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำการโครงการท่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมสวนแห่งชาติสิ่งมีชีวิตป่าและชนิดพืชตระเตรียมข้อมูลเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง ธานีหนองบัวลำภู มีหน่วยป้องกันสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่บุรีจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,อุดรธานี,จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร มีคณะป้องกันสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอเมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูสวนกวาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูตีนบัวบก ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลประเทศพาน อำเภอบ้านผือ ธานีอุดรธธานี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อ.ภารา ธานีจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าหนองหานกุมภวาปี ที่ทำการเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี จ.จังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าลำปาว ที่ทำเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่ละแวกแหลมโนนเลิศ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ธานีจังหวัดกาฬสินธุ์(ทั้งหมดตำแหน่งที่ตั้งอำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และพื้นที่อำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี) ที่อยู่ท่องเดินทางล่องแพที่สำคัญ[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องสัญจรเดือนเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพราะปรับปรุงระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพฝายลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำห้วยหลวง อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี สถานที่ประธานทางเหตุการณ์ในอดีต/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] อุทยานพงศาวดารภูตีน ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูเท้าอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถานประเทศอุดรธานี อำเภอนคร พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่รุ่งเรือง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อ.ประเทศอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่แขศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอภาราอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาประชุมพัฒนาราม อำเภอพาราอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิ์ธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดพิมาน อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลศีลธรรมสถูปเจดีย์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บุญดวงจันทร์ กมโล วัดป่าความสงบกาวาส อำเภอไชยวาน ถิ่นเล่าเรียนและท่องตะลอนเชิงเรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

ขายคอกกั้นเด็ก พีวีซี ราคาถูก จัดส่งฟรี ถึงบ้าน

() - แม่และเด็กผลิตภัณฑ์เด็ก 11 มี.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 233 ครั้ง

รับโพสต์ Package โพสต์บล๊อก + เว็บประกาศฟรี + เลือน 100 เว็บ ฟรี 1 เดือน 600 เว็บ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 22 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 89 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก พีวีซี ราคาถูก จัดส่งฟรี ถึงบ้าน

() - แม่และเด็กผลิตภัณฑ์เด็ก 3 ธ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 472 ครั้ง

ประกันติดโปรฯ ดีลสุดพิเศษ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-Linked ประกันรถยนต์ หรือออกรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ รับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท ที่ยูฮับคลับ www.uhub.co.th

() - รถ ยานพาหนะอื่นๆ 14 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 75 ครั้ง

ที่ยูฮับคลับ www.uhub.co.th ประกันติดโปรฯ ดีลสุดพิเศษ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-Linked ประกันรถยนต์ หรือออกรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ รับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท

() - รถ ยานพาหนะรถจักรยานยนต์ 13 ก.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 45 ครั้ง

BBQ Seasoning, ผงบาร์บีคิว, Paprika Seasoning, ผงปาปริก้า, Seasoning, ผงปรุงรส, Seasoning powder, ซอสปรุงรสชนิดผง

() - อุตสาหกรรม เครื่องจักรวัตถุดิบ วัสดุ เคมีภัณฑ์ 23 ก.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 3 ครั้ง

รับรื้อถอนโครงสร้างอาคาร โกดัง โรงงาน ทั้งโครงสร้างไม้ คอนกรีต รีับเคลียร์ริ่งที่ รับถมที่ รับซื้อบ้านไม้ทรงไทยทุกชนิด

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานอื่นๆ 28 พ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1855 ครั้ง

รับทำกรอบรูป กรอบลอย กรอบรูปใส่นาฬิกา ของขวัญแต่งภาพ ของขวัญจากภาพถ่าย ของขวัญทุกเทศกาล

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - หัตถกรรม ของที่ระลึกอื่นๆ 23 ก.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 5 ครั้ง

บริการดูดส้วม กรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 0963063281

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆรับจ้าง 23 ก.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 5 ครั้ง

ตรวจวัดสายตา ประกอบแว่น มีกรอบให้เลือกมากกว่า 1000 แว่นวินเทจ แว่นผู้ใหญ่ แว่นเด็ก มีให้เลือกแบบครบๆจัดเต็ม

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - จิวเวลลี่ เครื่องประดับแว่นตา 23 ก.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 5 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:15:17 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โฆษณาฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน